Estonia

AS Kapitel

Latvia

SIA Kapitel

Lithuania

UAB Kapitel

Czech

Kapitel s.r.o

SIA Kapitel

Duntes 3, LV-1013 Riia
Tel: +371 6615 4745
E-mail: kapitel@kapitel.lv

Margus Mändmets

Project Manager

+371 6615 4745
+372 517 4779

margus.mandmets@kapitel.lv

Viktor Stepanenko

Construction Supervision Consultant

+372 56 805 285, +371 27 309 478

viktor.stepanenko@kapitel.ee

Marina Grebeškova

Chief Accountant

+371 6615 4745
+371 2596 5673

marina.grebeskova@kapitel.lv

Rasa Auziņa

Development Project Manager

+371 6615 4745
+371 2910 3227

rasa.auzina@kapitel.lv

Elīna Strode

Development Project Manager (on maternity leave)

+371 2878 0485

elina.strode@kapitel.lv

Imants Krēsliņš

Sales Manager

+371 2746 2687

imants.kreslins@kapitel.lv